Xem phim Tnh Yu Ngang TriXem phim Tnh Yu Ngang Tri

M?c dù là cô gái l?c quan, song Yui Komori th??ng hay g?p r?c r?i b?i vì kh? n?ng nhìn th?y linh h?n và c?m nh?n ???c nh?ng hi?n t??ng siêu nhiên. N?m 2 ph? thông, cô chuy?n ??n m?t ngôi tr??ng m?i – m?t ngôi tr??ng d?y bu?i t?i dành cho các ngh? s? và ng??i n?i ti?ng vì công vi?c c?a cha cô. B? ngoài tai nh?ng l?i ??n không hay v? gia ?ình Sakamaki, Yui quy?t ??nh chuy?n ??n v ... [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Các server dự phòng

Bình luận về phim