Xem phim Tn B?ch Pht Ma N?Xem phim Tn B?ch Pht Ma N?

Zhuo Yihang ???c nuôi d??ng b?i H?c V?n T? D??ng c?a phái Võ ?ang và chu?n b? ?? tr? thành m?t ki?m s? tr? hào hi?p. Ông ???c ??t trong ch? huy c?a m?t ??i quân liên minh ???c thành l?p b?i tám võ phái, nh?m m?c ?ích ?? ng?n ch?n m?t tà giáo xâm nh?p vào Trung Qu?c. Trong m?t tr?n chi?n ch?ng l?i giáo phái, Zhuo Yihang g?p m?t ng??i ph? n? tr? tên là Lian Nichang và t&eacu ... [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Bình luận về phim