Xem phim S? Tr?i D?y C?a Nh?ng V? Th?nXem phim S? Tr?i D?y C?a Nh?ng V? Th?n

Rise of the Guardians l cu chuy?n v? nh?ng nhn v?t th?n tho?i c?a tu?i th? ???c giao nhi?m v? b?o v? s? ngy th? v tr t??ng t??ng c?a nh?ng ??a tr? b?ng t?t c? s?c m?nh c?a mnh. Khi ng K? Pitch xu?t hi?n v?i m m?u xa s?ch d?u v?t c?a cc v? th?n b?ng cch ?nh c?p ni?m tin v nh?ng ??c m? c?a l? tr?, nh?ng nhn v?t th?n tho?i ny c?n s? gip ?? c?a Jack Frost, ng??i b?t ??c d? gia nh?p vo ??i ng? m?c d anh ta ch?ng quan tm ??n vi?c gi?i c?u th? gi?i. [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Các server dự phòng

Bình luận về phim