Xem phim Qu Nhanh Nu Nguy Hi?m 3Xem phim Qu Nhanh Nu Nguy Hi?m 3

Trong phim “The Fast and The Furious: Tokyo Drift”, Sean Boswell là m?t h?c sinh trung h?c cô ??c ? M?. M?i liên h? duy nh?t v?i th? gi?i bình th??ng quanh anh là nh?ng cu?c ?ua t?c ?? trái phép. Ch? khi ???c t? do trên ???ng ?ua, Sean m?i thoát kh?i cu?c s?ng b? t?c c?a mình. Chính vì nh?ng l?n ?ua xe ?y mà Sean tr? thành ??i t??ng ???c các nhà ch?c trách ??a ph??ng chú ý. ?? tr&aacut ... [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Các server dự phòng

  • Server Picasa

Bình luận về phim