Xem phim Ng??i Hobbit: ??i Chi?n V?i R?ng L?aXem phim Ng??i Hobbit: ??i Chi?n V?i R?ng L?a

The Hobbit: The Desolution of Smaug ti?p n?i câu chuy?n trong ph?n m?t, The Hobbit: An Unexpected Journey, vào n?m ngoái. B? phim ti?p t?c k? v? cu?c phiêu l?u c?a nhân v?t chính Bilbo Baggins và cu?c hành trình v?i phù th?y Gandalf cùng 13 ng??i lùn, d?n ??u b?i Thorin Oakenshield. H? mang nhi?m v? l?ch s? là ?i ?òi l?i Lonely Mountain và v??ng qu?c Ng??i lùn ?ã m?t c?a Erebor.   ... [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Các server dự phòng

Bình luận về phim