Xem phim B?n Gi Ti L H? LyXem phim B?n Gi Ti L H? Ly

Kang Dae Woong (Lee Seung Gi) là m?t ng??i r?t hèn nhát và ?u tr? vô tình g?p m?t con ch?n chín ?uôi (Shin Min Ah) ?ã b? c?m tù 500 n?m. Con cáo b?t ??u bi?n thành m?t cô gái r?t xinh ??p và luôn luôn bám theo ng??i ?ã gi?i thoát cho mình và b? hi?u l?m là b?n gái c?a anh ta. M?c dù anh chàng này thích s? chú ý và gh ... [Xem Thêm]

Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tự chuyển tập:
Phóng to
Download
Báo lỗi
Đánh giá phim


* N?u C?m Th?y Load Lâu Xin B?m F5 . ?? Load L?i Trang !!!!

* Sever Có Ch?c N?ng T? Chuy?n Phim Nên Các B?n Không C?n Lo Khi Xem

* Hãy ?n G+, like facebook, ?? ?ng h? chúng tôi .

* Hãy Chia S? Trang N?u Các B?n Hài Lòng v?i chúng tôi !

Bình luận về phim