Trang ?i?m Xc Ch?t Exequy Dresser (2014)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
8

Đạo diễn:
M Qun

Diễn Viên:
C?ng Tn L??ng, V??ng Hy Duy, Tr??ng Ha, Cao V? Quang, Ng?u M

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: ?ang c?p nh?t,

Thời lượng:
90 Pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Kinh D?

Lượt xem:
1893

Tags:
Trang ?i?m Xc Ch?t vietsub, Exequy Dresser

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Trang ?i?m Xc Ch?t May là m?t th? trang ?i?m xác ch?t và th??ng xuyên ph?i làm vi?c t?i các nhà xác. Chuy?n x?u x?y ra trong m?t l?n May ph?i làm vi?c t?i khuya t?i ?ây. Ng??i b?n Che Li c?a cô qua ??i và vi?c này khi?n cô b? ám ?nh và s? hãi vì các h?n ma ? xung quanh. M?i l?n m? t? áo, May ??u nhìn th?y m?t b? váy ?? ??y t? khí và kèm theo ?ó là nhi?u chuy?n không may bí ?n khác c? l?n l??t ?p t?i. May bu?c ph?i tìm cách gi?i mã nh?ng bí ?n tr??c khi b?n thân cô và gia ?ình mình b? ám h?i cho t?i ch?t.

Bình luận về phim