Tin Ki?m K? Hi?p Truy?n 3: Linh Chu Th?n Ki?m The Legend Of Sword And Fairy 3 (2009)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
L Qu?c L?p,

Diễn Viên:
H? Ca, Ho?c Ki?n Hoa, L?u Thi Thi, D??ng M?ch, ???ng Yn, Hu?nh Ch V?, Vin Ho?ng, ,

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2009

Thời lượng:
37 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t

Lượt xem:
1703

Tags:
Tin Ki?m K? Hi?p Truy?n 3: Linh Chu Th?n Ki?m vietsub, The Legend Of Sword And Fairy 3

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Tin Ki?m K? Hi?p Truy?n 3: Linh Chu Th?n Ki?m Cu chuy?n b?t ??u vo 50 n?m tr??c c?a Tin ki?m k? hi?p 1. L Tam T? lc ny v?a m?i cho ??i, Ki?m Thnh c?ng ch?a gia nh?p Th?c S?n. T?a Yu Thp b? ph h?y, r?t nhi?u yu ma thot ra ngoi nhn gian ..... 2000 n?m tr??c .... Th?n T??ng Tr?n Yu tn l Phi B?ng trn th?n gi?i, v ?? ma tn Trng Lu xm ph?m Tin Gi?i, cho nn Th?n Gi?i phi binh t?i b?t Phi B?ng, Phi B?ng b? r?t xu?ng nhn gian, bi?n thnh Th?c S?n Tr?n Yu Ki?m, r?i tr?i qua nhi?u ki?p lun h?i. Ng??i qu?n l Th?n Th? (cy th?n) l T?ch Dao v?n yu th?m Phi B?ng, sau khi Phi B?ng xu?ng nhn gian, nng li?n dng qu? c?a Th?n Th? ch? thnh n? t? l Tuy?t Ki?n ??u nh?p nhn gian. Phi B?ng qua nhi?u l?n lun h?i, l?n ny ??u thai thnh Thi T? Kh??ng Qu?c Long D??ng, Kh??ng qu?c v D??ng Qu?c chi?n tranh, lc Long D??ng ?ang ch? t?o Ma Ki?m th qun D??ng Qu?c ?nh vo, Long D??ng ch?t trong lo?n qun, cn cng cha Long Qu? - mu?i mu?i Long D??ng c?ng t? st, ch? cn l?i Ma Ki?m l?u truy?n . Sau nhi?u ki?p lun h?i, Phi B?ng hi?n nay tr? thnh C?nh Thin, m?t chng trai lm ch?c qu?n l ?? c? ? V?nh An, thnh Du Chu. Anh c ti nh?n bi?t ?? c?, r?t m ti?n, tham v?ng tr? thnh ng??i giu nh?t thin h? ho?c l Th?c S?n ki?m tin Sau khi C?nh Thin tm ???c Ma Ki?m th quen bi?t Tuy?t Ki?n, t? ? cu?c s?ng c?a C?nh Thin c?ng ??i thay. C?nh Thin b? cu?n vo cu?c tranh ch?p trong n?i b? ???ng Gia, v c? cu?c chi?n gi?a ???ng Mn v?i Phch L?ch ???ng. R?i sau ny g?p ?? t? Th?c S?n l Tr??ng Khanh v ng??i yu T? Huyn, cho ??n vi?c gip Th?c S?n tm ki?m Ng? Linh Chu, cng ??i ph v?i T Ki?m Tin ...

Bình luận về phim