Thi?u Nin T? ??i Danh B? The Four (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
5.9

Đạo diễn:
?ang c?p nh?t.

Diễn Viên:
Tr??ng Hn, Tr?n V? ?nh, Tr??ng Qun Ninh, Qu? Qu?

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: TVB,

Thời lượng:
50 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t,Phim C? Trang,Phim Ki?m Hi?p

Lượt xem:
134

Tags:
Thi?u Nin T? ??i Danh B? vietsub, The Four

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Thi?u Nin T? ??i Danh B? Phim "Thi?u Niên T? ??i Danh B?" ???c remake t? phiên b?n 2008. ?i?m khác bi?t là nhân v?t An Th? C?nh ???c nâng lên thành nhân v?t chính ?? ??i ??u v?i 4 chàng trai c?a t? ??i danh b?. C?i biên t? ti?u thuy?t võ hi?p cùng tên c?a Ôn Th?y An, k? v? b? t? anh hùng ng??i nào c?ng có kh? n?ng ??c bi?t h?n ng??i: Lãnh Huy?t hóa sói, Vô Tình t? nh? ?ã tàn ph? ?ôi chân nh?ng có kh? n?ng dùng ý ngh? bi?n thành ám khí gi?t ng??i, Thi?t Th? thân th? kim c??ng b?t ho?i, Truy M?nh c??c b? bi?n hóa th?n s?u. M?i ng??i m?t th? m?nh, m?t tính cách nh?ng h? có ?i?m chung là r?t anh d?ng và trung thành. B?n ng??i h?, 4 tính cách, d??i s? thu nh?n và d?n d?t c?a Gia Cát Chính Ngã, ng??i ??ng ??u Ty Th?n B?, ?ã ???c phong làm T? ??i b? khoái, tr? gian phá án và l?p ???c không ít công lao cho tri?u ?ình...

Bình luận về phim