Thi?u Lm Tng Kinh Cc A Legend Of Shaolin (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
7,3

Đạo diễn:
M Ng?c Huy

Diễn Viên:
Hinh T?, Tr??ng Trc V?n, Si Bch Vn

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: ?i Truy?n Hnh S?n ?ng, ?i TH Vn Nam,

Thời lượng:
40/40 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t,Phim D S?,Phim C? Trang,Phim Ki?m Hi?p

Lượt xem:
2526

Tags:
Thi?u Lm Tng Kinh Cc vietsub, A Legend Of Shaolin

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Thi?u Lm Tng Kinh Cc Vào Tri?u Minh n?m Thiên Kh?i, trong cu?c chi?n tranh giành, t??ng quân Nh?t B?n Ti?u Tr?ch Chính Hùng b? y?u th?, h?n ?ã d?n quân ch?y ??n vùng duyên h?i Trung Qu?c, liên k?t v?i h?i t?c gây h?a cho Trung Qu?c. Lúc ?ó, hoàng ?? Minh tri?u còn nh?, Thái giám V??ng Ký chuyên chính. H?n âm m?u ?o?t b?, hãm h?i trung th?n, h?y ho?i tri?u ?ình. T? T? Hào là con c?a t?ng binh Kinh ?ô T? Siêu. Cha c?u luôn mu?n b?o v? k? c??ng tri?u ?ình. Vì v?y c? nhà T? H?o ?ã b? V??ng Kí hãm h?i, ch? có T? Hào ???c cao t?ng Thi?u Lâm c?u s?ng. ???c công chúa Chu Nh??c C?m và b?n bè ??ng viên, c?u ?ã quy?t tâm ??n Thi?u Lâm T? h?c võ và báo thù cho cha m?. Và ti?p t?c hành trình báo thù, giúp vua c?u n??c.

Bình luận về phim