Tn ? Thin ?? Long K Heaven Sword And Dragon Sabre (2009)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
7.4

Đạo diễn:
Vu M?n

Diễn Viên:
??ng Siu, An D? Hin, L?u C?nh, H Trc Ngn, L Thu?n

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2009

Sản xuất: ?ang c?p nh?t,

Thời lượng:
40/40 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t,Phim C? Trang,Phim Ki?m Hi?p

Lượt xem:
395

Tags:
Tn ? Thin ?? Long K vietsub, Heaven Sword And Dragon Sabre

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Tn ? Thin ?? Long K M?T S? HÌNH ?NH Tr??ng Vô K? - ??ng Siêu Khi các nhà s?n xu?t công b? ??ng Siêu s? vào vai Tr??ng Vô K?, không ít fan ?ã t? ra r?t th?t v?ng. Nhi?u c? dân m?ng phàn nàn r?ng ??ng Siêu ?en, không ??p trai, hoàn toàn không h?p v?i hình t??ng Tr??ng Vô K? cao l?n, tu?n tú trong nguyên tác. Tuy nhiên khi phim phát sóng ? Trung Qu?c, t?o hình c?ng nh? di?n xu?t c?a ??ng Siêu ?ã chinh ph?c ?a s? khán gi?. Anh ?ã l?t t? xu?t s?c cái th?n và khí ch?t c?a nhân v?t Tr??ng Vô K?. ??ng Siêu c?ng là g??ng m?t di?n viên c?ng khá quen thu?c v?i khán gi? Vi?t Nam qua các b? phim nh? Th?i niên thi?u c?a Bao Thanh Thiên III, Nh? ánh sao r?i... An D? Hiên - Tri?u M?n ??m nh?n vai qu?n chúa Mông C? thông minh tuy?t ??nh Tri?u M?n là ng??i ??p An D? Hiên. C?ng gi?ng nh? ??ng Siêu, ban ??u c? dân m?ng c?ng ph?n ??i An D? Hiên vào vai Tri?u M?n vì cho r?ng trông cô quá m?ng manh y?u ?t, khó có th? làm toát lên soái khí c?a nhân v?t. Chính ?i?u này t?o thêm ??ng l?c khi?n An D? Hiên c? g?ng th? hi?n th?t t?t vai di?n c?a mình và di?n xu?t c?a cô c?ng ???c ng??i xem ?ánh giá cao. L?u C?nh - Chu Ch? Nh??c N?u nh? ??ng Siêu và An D? Hiên dùng di?n xu?t ?? phá tan nh?ng hoài nghi và ph?n ??i ban ??u c?a khán gi? thì L?u C?nh - ng??i th? hi?n vai Chu Ch? Nh??c l?i gây th?t v?ng t? ??u ??n cu?i. Ngay t? ??u, các fan ?ã t? ra b?t bình khi các nhà s?n xu?t giao vai di?n "n?ng kí" Chu Ch? Nh??c cho m?t di?n viên không n?i ti?ng và c?ng ít kinh nghi?m di?n xu?t nh? L?u C?nh. T?o hình c?a L?u C?nh b? nhi?u fan chê là quá già và di?n xu?t c?a cô c?ng

Bình luận về phim