Tn Th?n ?iu ??i Hi?p The Condor Heroes (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
6.4

Đạo diễn:
Lee Wai-chu, Deng Weien, Lee Tat-chiu

Diễn Viên:
Tr?n Hi?u, Tr?n Nghin Hy, Tr??ng Hinh D?, L Minh Thu?n, D??ng Dung, ??ng Tuy?n, Nghim Khoan

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: Vu Chnh Studio, Hoa H?,

Thời lượng:
12/52 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t,Phim C? Trang,Phim Ki?m Hi?p

Lượt xem:
5349

Tags:
Tn Th?n ?iu ??i Hi?p vietsub, The Condor Heroes

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Tn Th?n ?iu ??i Hi?p Tân Th?n ?iêu ??i Hi?p 2014 m?nh tay th?i lu?ng gió m?i cho tính cách nhân v?t nh?ng d? án này c?ng h?a h?n s? không làm bi?n ??i c?t truy?n g?c. Chuy?n tình Quá – Long v?i nhi?u l?n h?p – tan v?n là di?n bi?n trung tâm mà k?ch b?n h??ng t?i.   Th?n ?iêu ??i Hi?p 2014 do công ty truy?n thông Hoa H? h?p tác cùng Vu Chính Studio ??u t? s?n xu?t. Tác ph?m dàn d?ng d?a trên nguyên tác ti?u thuy?t ki?m hi?p Th?n ?iêu Hi?p L?, b?n ch?nh s?a m?i nh?t n?m 2004 c?a Kim Dung. T?p 1 Th?n ?iêu ??i Hi?p 2014 s? ra m?t khán gi? vào ngày 3/12 t?i.         Th?n ?iêu ??i Hi?p 2014 dàn d?ng t? ti?u thuy?t võ hi?p kinh ?i?n c?a nhà v?n Kim Dung. Tác ph?m d? ki?n có th?i l??ng 52 t?p và s? ra m?t khán gi? vào m?i t?i th? 4-5 hàng tu?n.          

Bình luận về phim