T?n H??ng Lin FFVN (2010)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
?ang c?p nh?t.

Diễn Viên:
Tr?n H?o Dn, Vin San San

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2010

Thời lượng:
32 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t

Lượt xem:
605

Tags:
T?n H??ng Lin vietsub, FFVN

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: T?n H??ng Lin Bi th??ng, k?ch tnh v ??y b?t ng?, T?n H??ng Lin tm ???c s? ??ng c?m v? thn ph?n trong ci nhn kh?c nghi?t c?a x h?i phong ki?n cho ??n nay T? kinh k?ch dn gian c?a Trung Hoa, k? n Tr?n Th? M? qua bao ??i v?n l cu chuy?n c s?c s?ng v ti?p t?c mang gi tr? ph?n nh chn th?c v? b?c tranh nhn tnh th? thi c?a x h?i ???ng ??i. Khn gi? truy?n hnh Vi?t Nam ? t?ng bi?t ??n Tr?n Th? M? qua lo?t phim kinh ?i?n Bao Thanh Thin. N?m 2010, ?i truy?n hnh Th??ng H?i v ?i truy?n hnh Trung ??ng B?c Kinh ? h?p l?c ??a k? n Tr?n Th? M? quay tr? l?i mn ?nh nh? trong m?t c?m h?ng sng t?o m?i v quy m l?n qua siu ph?m T?n H??ng Lin. Vo th?i nh T?ng, Qu?n Chu ph? c m?t ng??i ph? n? tn T?n H??ng Lin. Ch?ng c Tr?n Th? M? - ln kinh thnh ?i thi ? ba n?m khng c tin t?c g. T?n H??ng Lin ? nh ch?u kham kh? ph?ng d??ng cha m? ch?ng v nui con. Khng ng? n?n ?i honh hnh nhi?u n?m li?n, cha m? ch?ng ??u b? ch?t ?i. T?n H??ng Lin chn c?t cha m? ch?ng xong li?n d?n theo con trai ?ng Ca v con gi Xun Mu?i tro ?o l?i su?i v?a ?i v?a xin ?n ?? ??n kinh thnh tm ch?ng. B? phim l m?t trong nh?ng d? n truy?n hnh bom t?n thu ht s? quan tm ?ng ??o c?a nhi?u t?ng l?p khn gi?. ???c g?i l phim bom t?n v kinh ph ??u t? kh?ng ln t?i 200 ngn ? m?i t?p phim c?ng v?i n?i dung h?p d?n, ??i ng? di?n vin ton sao k?t h?p cng nh?ng t??ng ??t ph, b? phim T?n H??ng Lin ? th?t s? gy ch khng ch? ? trong n??c m cn v?i khn gi? n??c ngoi. Bi th??ng, k?ch tnh v ??y b?t ng?, T?n H??ng Lin c m?t l?i d?n d?t khng gi?ng v?i b?t k? Tr?n Th? M? no tr??c ?. ?u ? ? hnh m?u ng??i ph? n? Trung Qu?c c? ?i?n, ng??i ph? n? Vi?t Nam v?i nh?ng ph?m ch?t qu bu r?t ring v?n tm ???c s? ??ng c?m v? thn ph?n trong ci nhn kh?c nghi?t c?a x h?i phong ki?n cho ??n nay. Phim cn mang thng ?i?p v? gi tr? c?a s? th?y chung

Bình luận về phim