Tn Bt Tin A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
6.6

Đạo diễn:
V??ng Th?c Ch, D??ng Ki?n V

Diễn Viên:
L Tng Hn, H?i L?c, Tr?nh Di?c ??ng, Tr??ng Minh Minh, Ng Tu?n D?

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: ?ang c?p nh?t,

Thời lượng:
17/56 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Th?n Tho?i,Phim C? Trang

Lượt xem:
398

Tags:
Tn Bt Tin vietsub, A Legend Of Chinese Immortal

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Tn Bt Tin Tân Bát Tiên ??i b?c và Dongbin k?t hôn, sau khi b?c Dongbin ch?t ?? c?u ??i, ??i b?c tuy?t ch? Joan tr? ??a Dongbin, liên t?c t?o ra tai h?a, may m?n thay Lu gi?i quy?t riêng. Dongbin Caine lòng mong m?i, cu?i cùng ?ã Han Chung hòa h?p b?t t?. Dongbin thanh ki?m tr? l?i trái ??t, là hi?n thân c?a "Võ Lâm Truy?n K?", bí m?t b?o v? Cao Cao Christine B?n bè và hai anh em. Cao b?n c?a Joan ?óng khung b?i tuy?t, tr? thành tòa án ?? tóm k? ?ào t?u. Th?i ?i?m quan tr?ng, Cao Cao b?n c?a Christine hy sinh m?ng s?ng ?? c?u, Lu ?? c?a ông v? s? b?t t?. Ông Yuexian và con trai Seifu, thông ly thân sau m??i tám n?m t?i các cu?c h?i ng?, Joan tuy?t Qingfeng ?ã nh?m l?n và Yuet Sin Canossian t? ch?i công nh?n, và ?óng khung anh trai c?a mình. Trong s? giúp ?? c?a Dongbin, Seifu vá cách c?a h?, nh?ng ?? c?u con trai Yuet Sin Canossian hy sinh b?n thân ??n m?c ?? c?a s? b?t t?. Joan ki?m ch? trong tuy?t d?c theo Bát Tiên, mà còn hòa bình và hòa h?p. Bát Tiên thông qua các bi?n ?ông Trung Qu?c, và Dragon Th? ba hoàng t? b?t ng? t? cu?c xung ??t. Nh? v?y, Bát Tiên, k? l?i nh?ng khúc d?o ??u huy?n tho?i

Bình luận về phim