Tn Bao Thanh Thin Justice Bao (2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
???ng H?o, ?o ?ng Hn

Diễn Viên:
Kim Siu Qu?n, H Gia Knh, Ph?m H?ng Hin, V??ng Sa Sa

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Thời lượng:
40/40 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t

Lượt xem:
1210

Tags:
Tn Bao Thanh Thin vietsub, Justice Bao

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Tn Bao Thanh Thin B? phim ti?p t?c do “tam giác s?t” Kim Siêu Qu?n, Ph?m H?ng Hiên và Hà Gia Kính ch? di?n, cùng v?i V??ng Sa Sa ti?p t?c tham gia t? ph?n tr??c Bao Thanh Thiên – Th?t Hi?p Ng? Ngh?a v?i vai ti?u hi?p Ng?i H? “n? c?i nam trang”. Ngoài ra, v? Bát Hi?n V??ng kinh ?i?n trong phiên b?n 93 Long Long c?ng ti?p t?c tham gia Bích Huy?t ?an Tâm v?i cùng vai di?n. K?ch b?n l?n này, nh?ng v? án c? nh? Ly miêu hoán thái t?, Trát M? Án s? không xu?t hi?n l?i n?a, toàn b? là k?ch b?n m?i phát sinh d??i b?i c?nh th?i ??i T?ng v? m?t v? án l?n. Khai Phong tam t? s? nh?n nh?ng nhi?m v? và khiêu chi?n m?i, giang s?n ??i T?ng v?i nguy c?...    

Bình luận về phim