St Th? Nikita Nikita (2010)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
8

Đạo diễn:
Keita Amemiya

Diễn Viên:
Maggie Q, Tiffany Hines, Lyndsy Fonseca, Shane West, Aaron Stanford, Ashton Holmes, Melinda Clarke, Xander Berkeley, Rob??newart

Quốc gia:
M?

Năm:
2010

Sản xuất: CW,

Thời lượng:
22/22 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng

Lượt xem:
274

Tags:
St Th? Nikita vietsub, Nikita

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: St Th? Nikita Nikita là m?t cô gái tu?i teen g?p v?n ?? nghiêm tr?ng v? tâm lý. Cô ???c c?u s?ng sau khi g?p tai n?n nguy hi?m trong m?t l?n ?i ch?i thuy?n. Nh?ng ng??i ?ã c?u cô ??n t? m?t t? ch?c m?t c?a M? có tên g?i Division. Nh?ng ng??i này l?a d?i lòng tin c?a Nikita, khuyên cô nên b?t ??u m?t cu?c s?ng m?i và c?ng hi?n cho ??t n??c. H? ng?m ng?m rèn luy?n cô tr? thành m?t sát th?. Cu?i cùng, Nikita phát hi?n ra s? th?t, c?m th?y choáng váng và b? ph?n b?i b?i nh?ng ng??i mà cô ?ã vô cùng tin t??ng. Sau 3 n?m s?ng d??i tr??ng c?a t? ch?c bí m?t này, cô quy?t ??nh tr? l?i báo thù nh?ng k? v?n là ch? c?a cô.  Tuy nhiên, Division v?n ti?p t?c hu?n luy?n nh?ng ng??i m?i, xóa h?t m?i ký ?c c?a h? v? cu?c s?ng tr??c ?ây và bi?n h? thành nh?ng k? gi?t ng??i máu l?nh. M?t trong nh?ng h?c viên m?i, Alex (Lyndsy Fonseca) c?ng b?t ??u hi?u ra nh?ng gì ?ang ch? ??i mình và vì sao thành viên xu?t s?c c?a t? ch?c, Nikita, quy?t ??nh b? tr?n...

Bình luận về phim