Qui V?t Godzilla Godzilla (1998)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Roland Emmerich

Diễn Viên:
Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo

Quốc gia:
M?

Năm:
1998

Thời lượng:
139 pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Vi?n T??ng

Lượt xem:
196

Tags:
Qui V?t Godzilla vietsub, Godzilla

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Qui V?t Godzilla N?m 1966, Php ti?n hnh hng lo?t v? th? bom h?t nhn ? qu?n ??o Polynesian thu?c Thi Bnh D??ng. 32 n?m sau, ng??i ta nhn th?y nh?ng d?u chn c?a m?t loi sinh v?t kh?ng l? xu?t hi?n trong nhi?u khu r?ng v bi bi?n ? Panama.Phng x? h?t nhn t? nh?ng v? n? tc ??ng t?i nhi?u c th? c?a loi ging mo, khi?n chng b? bi?n ??i gene v tr? nn to l?n l? th??ng. Ma h n?m 1998, m?t tu ?nh c b? t?n cng b?i m?t con qui v?t kh?ng l? ? vng bi?n g?n Panama. Ph?n l?n ng? dn trn tu thi?t m?ng, ch? c duy nh?t m?t ng gi s?ng st. T?i b?nh vi?n, khi ???c h?i ? th?y g, ng ch? th?t ra m?t t? duy nh?t: Godzilla. Cc bc s? nhn th?y m?t ng??i ?n ng Php tc tr?c bn gi??ng n?n nhn v h?i han r?t k?.L?i m?t v? t?n cng tu ?nh c x?y ra ? b? bi?n pha ty n??c M? v th? ph?m ???c kh?ng ??nh l m?t con v?t k? d? nh ln t? d??i n??c. Niko Tatapolous, m?t nh khoa h?c lm vi?c t?i ?y ban Ki?m sot h?t nhn c?a chnh ph? M? v t?ng nghin c?u tc ??ng c?a th?m h?a Chernobyl ??i v?i ??ng v?t hoang d ? Ukraine, ???c m?i t?i B? Ngo?i giao. T?i ?y, ng??i ta thng bo v? s? xu?t hi?n c?a qui v?t Godzilla v yu c?u anh gip ?? trong vi?c xc minh ngu?n g?c c?a n.M?t ??n v? qun ??i M? h? t?ng Niko t?i Panama ?? xem xt xc con tu ?nh c m h? tr?c v?t ???c. M?t bn thnh tu cn in d?u ba v?t mng kh?ng l? v nhi?u d?u v?t c hnh d?ng t??ng t? bn chn c?a kh?ng long. Ng??i ?n ng qu?c t?ch Php c?ng c m?t ? ?, xem xt xc con tu v t? gi?i thi?u l nhn vin b?o hi?m. Khi ng?i trn my bay ?? tr? v?, Niko pht hi?n ra r?ng nh?ng m?u da trn con tu thu?c v? m?t loi sinh v?t "ch?a t?ng ???c bi?t t?i".Godzilla ti?n t?i b? bi?n thu?c thnh ph? New York, ?nh chm 3 tu ?nh c trn ???ng di chuy?n, tn ph ch? c Fulton tr??c khi ch?y lung tung kh?p thnh ph?. Ton b? ng??i dn ? qu?n Manhattan ???c s? tn v qun ??i tri?n khai l?c l??ng ?? tiu di?t qui v?t. ??u tin ng??i ta dng m?t ??ng c l?n ?? nh? n. Godzilla v?n x?i c, nh?ng khng h? h?n g tr??c h?a l?c c?a sng my v ti?u lin. Qui v?t lao vo binh lnh v lm n? trung ba chi?c tr?c th?ng Apache. Cu?i cng n lao ra bi?n v bi?n m?t. Niko nh?n ra r?ng qui v?t thu?c loi l??ng c? (s?ng c? trn c?n l?n d??i n??c). N ?ang c thai nn s? ti?p t?c tch tr? th?c ?n ?? dnh cho th?i k? sinh n?. Anh quy?t ??nh ?i tm t? c?a Godzilla. Nh?ng Niko b? lo?i kh?i ??i tm ki?m khi cu?n b?ng video quay xc con tu t?i Panama do anh c?m bi?n m?t. Ngay sau ?, anh b? ng??i ?n ng qu?c t?ch Php b?t cc. ng ta l Philippe Roach, nhn vin tnh bo cao c?p c?a Php. Philippe ch?u trch nhi?m ch? huy m?t ??i ??c nhi?m ?i tiu di?t qui v?t v b?t ch?t cc manh m?i lin quan t?i n. N??c Php c vai tr g trong s? xu?t hi?n c?a Godzilla? Ng??i M? c ng?n c?n ???c c?n th?nh n? c?a qui v?t khi n ti xu?t ? New York?Khng ???c gi?i ph bnh ?nh gi cao, Godzilla v?n l?t vo danh sch nh?ng phim "bom t?n" v?i doanh thu ? M? l 136 tri?u USD. Tnh trn ton th? gi?i, s? ti?n v m n ?em v? ln t?i 379 tri?u USD, g?n g?p 3 l?n kinh ph b? ra (130 tri?u USD).M?t trong nh?ng y?u t? lm nn thnh cng c?a Godzilla l chi?n d?ch qu?ng b. Trailer ??u tin c?a b? phim ???c tung ln m?ng Internet m?t n?m tr??c th?i ?i?m n chnh th?c ra r?p. Nhi?u thng tr??c khi phim chnh th?c ra m?t, hnh ?nh nh?ng chi?c t d?p nt xu?t hi?n trn hng nghn t?m p phch ? London. Bn d??i hnh nh?ng chi?c t, ng??i ta tung ra nh?ng cu khi?n ai c?ng c?m th?y t m, ch?ng h?n nh? "chn c?a Godzilla to h?n nhi?u chi?c xe bus ny", "t?m p phch ny ch?ng l g n?u so v?i con m?t c?a qui v?t". qu?n ??o Marshall ? Thi Bnh D??ng.Patrick Tatopoulos, ng??i thi?t k? hnh dng c?a Godzilla, ti?t l? r?ng ng l?y c?m h?ng t? m?t con ging mo m ng nui trong nh. Sau ?, Patrick thm vo ci m?i v tai c?a ch, hm c?a h?, cnh tay v bn tay c?a ng??i. Trong c?nh lnh M? dng c ?? nh? Godzilla ln b?, ng??i ta dng 2.000 con c lm b?ng x?p ?? t?o thnh ??ng c. ?on lm phim c?ng ph?i huy ??ng 2,4 tri?u gallon n??c ?? t?o hi?u ?ng m?a trong c?nh qui v?t tn ph thnh ph?. H?n 1.000 mi?ng x?p c hnh th khc nhau ???c s? d?ng ?? t?o nn nh?ng m?nh v? c?a cc ta nh. ??i ng? k? thu?t vin huy ??ng 35 t?n thp ?? xy d?ng nh c?a, ga tu, c?a hng, c?u ...? g?n cu?i phim, cc my bay chi?n ??u c?a khng l?c M? ? b?n tn l?a vo ta nh c?a m?t ?i truy?n hnh ?? tiu di?t hng tr?m qui v?t con. ?? t?o nn c?nh khi l?a nghi ngt trm ln ta nh, ?on lm phim ? t?o ra khi b?ng ha ch?t khng ??c h?i tr??c khi quay ?ng m?t ngy. Cn trong c?nh Niko nh? qui v?t ra c?u Brooklyn b?ng xe cp treo, h? thu t?ng c?ng 16 xe cp treo.

Bình luận về phim