Qu Nhanh Nu Nguy Hi?m 3 The Fast And The Furious: Tokyo Drift (2006)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
5,7

Đạo diễn:
Justin Lin

Diễn Viên:
Lucas Black, Zachery Ty Bryan v Bow Wow

Quốc gia:
M?

Năm:
2006

Sản xuất: Universal Pictures (US),

Thời lượng:
104 pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng

Lượt xem:
846

Tags:
Qu Nhanh Nu Nguy Hi?m 3 vietsub, The Fast And The Furious: Tokyo Drift

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Qu Nhanh Nu Nguy Hi?m 3 Trong phim “The Fast and The Furious: Tokyo Drift”, Sean Boswell là m?t h?c sinh trung h?c cô ??c ? M?. M?i liên h? duy nh?t v?i th? gi?i bình th??ng quanh anh là nh?ng cu?c ?ua t?c ?? trái phép. Ch? khi ???c t? do trên ???ng ?ua, Sean m?i thoát kh?i cu?c s?ng b? t?c c?a mình. Chính vì nh?ng l?n ?ua xe ?y mà Sean tr? thành ??i t??ng ???c các nhà ch?c trách ??a ph??ng chú ý. ?? tránh ph?i vào nhà giam, anh ???c g?i ra n??c ngoài s?ng v?i ng??i cha ?ang ph?c v? trong quân ??i. Cu?c s?ng tù túng m?i v?i cha nhanh chóng b? lãng quên khi Sean phát hi?n ra lãnh ??a m?i thú v? và m?o hi?m h?n nhi?u, ?ó là ???ng ?ua Tokyo... “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” là ph?n th? ba trong lo?t phim “The Fast and the Furious”. V?i nh?ng cung ???ng m?o hi?m và dàn xe ?ua ?n t??ng, b? phim là bu?i trình di?n ??p m?t th?a mãn các fan ru?t c?a t?c ?? và dân ch?i xe.

Bình luận về phim