Phi H? 2 Tiger Cubs 2 (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Lm Ch Hoa

Diễn Viên:
M ??c Chung, Chung Gia Hn, L??ng Li?t Duy, Hu?nh Tr V?n, Cu Vn Tu?, La Tr?ng Khim, V??ng Qun Thanh-, Joe Ma, Linda Chung, Him Law, Oscar Leung, Mandy Wong, Benjamin Yuen, Christine Kuo, Ho Chun Hin

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Thời lượng:
6/10 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng

Lượt xem:
1496

Tags:
Phi H? 2 vietsub, Tiger Cubs 2

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Phi H? 2 Tri?n Hãn Thao (Mã ??c Chung) ti?p t?c d?n d?t nhóm Phi h? bao g?m Du H?c L? (La Tr?ng Khiêm), Trang Trác Nguyên (L??ng Li?t Duy), Tô V?n C??ng (Hu?nh Trí V?n) h?p tác ch?t ch?, tuy nhiên h??ng d?n m?i c?a nhóm Phi h?-Thanh tra Phan T? Long (H?ng Thiên Minh) phong cách không phù h?p v?i nhóm Phi h?. Trong 1 l?n gi?i c?u con tin, Tri?n Hãn Thao g?p ???c c?nh sát chìm Chung V? Ân (Chung Gia Hân), anh b? ?n t??ng b?i s? tháo vát và lòng qu? c?m c?a V? Ân. V? Ân tr? l?i làm c?nh sát chìm ?? thông tin tình báo, cùng Hãn Thao d?n d?n phát tri?n tình c?m. Trong khi ?ó trong ??i Phi h? có xung ??t, 1 s? thành viên chuy?n ?ai. V? Ân ti?p t?c công vi?c thông tin tình báo, s? d?ng trí thông inh ?? giúp ??i Phi h? nh?ng c?ng g?p nhi?u nguy c?, Hãn Thao giúp ?? V? Ân cùng nhau v??t qua…

Bình luận về phim