One Piece Movie 11 3D Straw Hat Chase (2011)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
7,6

Đạo diễn:
Hiroyuki Sato

Diễn Viên:
Mayumi Tanaka, Hiroaki Hirata, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Ikue tani

Quốc gia:
Nh?t B?n

Năm:
2011

Thời lượng:
30 pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Phiu L?u,Phim Ho?t Hnh

Lượt xem:
628

Tags:
One Piece Movie 11 vietsub, 3D Straw Hat Chase

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: One Piece Movie 11 One Piece 3D : Straw Hat Chase là movie th? 11 c?a series manga-anime One Piece. Luffy b? m?t và tìm ki?m chi?c m? r?m quý báu c?a mình trong vô v?ng. Sau ?ó, c? b?ng g?p ???c m?t ng??i ?àn ông tên Schneider và Buzz, con chó s? h?u n?ng l?c t? qu? Tori Tori phiên b?n : ??i bàng c?a ông ta. Schneider lúc này ?ang b? b?nh khá n?ng và c? b?ng c?ng ??ng th?i phát hi?n ra con chim l? ?ã tha chi?c m? c?a Luffy. Luffy ?u?i theo con chim trong khi Schneider ?ang d?n h?i ph?c nh? s? giúp ?? c?a Chopper.Cu?i cùng, trong lúc ?u?i b?t Luffy ?ã ??n m?t c?n c? c?a H?i Quân và Luffy nh?n ra con chim ?ã tha chi?c m? c?a c?u chính là Buzz. Và lúc này chi?c m? c?a Luffy ?ã r?i vào tay c?a H?i quân. Sau m?t h?i ?ánh nhau gi?a Luffy và H?i quân thì toàn b? b?ng M? R?m ??n b?ng Thousand Sunny và cu?i cùng Luffy c?ng l?y l?i ???c chi?c m? c?a mình. Sau cùng, Schneider h?t b?nh khi Chopper khám và phát hi?n ra ông ?ã nu?t ph?i chi?c n?a trong khi ?ang ?n Spaghetti và r?i tr??c khi chia tay Schneider ?ã d?n dò Luffy nh? gi? k? chi?c m? r?m c?a mình.

Bình luận về phim