?c ??o C?a Oscar Oscar's Oasis (2011)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Oscar v ??ng b?n,

Diễn Viên:
Tuba Entertainment, TEAMTO, Cake Entertainment,

Quốc gia:
M?

Năm:
2011

Thời lượng:
78 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Ho?t Hnh

Lượt xem:
2255

Tags:
?c ??o C?a Oscar vietsub, Oscar's Oasis

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: ?c ??o C?a Oscar Oscar c?a Oasis là phim ho?t hình ???c s?n xu?t b?i TeamTO và Tuba gi?i trí g?n v?i Entertainment bánh d?a trên vi?c phát sóng ch??ng trình ban ??u trên Disney kênh châu Á . Oasis c?a Oscar có th? ???c xem trên Nintendo 3DS3D t?i Úc và Châu Âu . t?i châu M? Latin và Brazil, phát sóng l?ng ti?ng Tây Ban Nha và B? ?ào Nha trên Cartoon m?ng l??i Châu M? La Tinh. Khi b?n là m?t con th?n l?n cô ??n s?ng trong m?t môi tr??ng không h? khoan nh??ng, cu?c s?ng tr? nên c?c kì khó kh?n. D??ng nh? toàn b? th? gi?i ?ang ch?ng l?i b?n. Trong tr??ng h?p c?a Oscar - Tên chú th?n l?n trong series phim này, s?ng trong c?nh xung quanh là sa m?c khô c?n nh?ng c? dân sa m?c coi nhau nh? láng gi?ng. Tuy nhiên s? xu?t hi?n c?a nh?ng chú gà mái ?ã làm ??o l?n t?t c? cu?c s?ng c?a chú. Chúng thích thú t?n công Oscar. Kèm theo ?ó là b? ba kh?ng khi?p - Popy, Buck và Harchi - luôn gây phi?n toái cho Oscar cùng v?i l? gà. Nh?ng Oscar không ph?i là m?t k? hèn nhát, Oscar luôn chu?n b? s?n sàng cho cu?c phiêu l?u ?iên cu?ng, nguy hi?m t? nh?ng cái gai x??ng r?ng, con ???ng b?i b?m, và trên c?nh vách ?á. B? phim ch?a ??ng nh?ng hình ?nh ng? ngh?nh và ??y nét "quy?n r?" c?a các nhân v?t, khung c?nh và nh?ng câu chuy?n ?áng nh?.

Bình luận về phim