Nh?t K Ma C R?ng Ph?n 2 The Vampire Diaries Season 2 (2010)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
8.2

Đạo diễn:
Marcos

Diễn Viên:
Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder

Quốc gia:
M?

Năm:
2010

Sản xuất: Alloy Entertainment,

Thời lượng:
22/22 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Kinh D?

Lượt xem:
979335

Tags:
Nh?t K Ma C R?ng Ph?n 2 vietsub, The Vampire Diaries Season 2

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Nh?t K Ma C R?ng Ph?n 2 B?n tháng sau tai n?n xe ?ã c??p ?i ba m? c?a Elena và Jeremy. Hai ch? em ph?i ??i m?t v?i cu?c s?ng hi?n t?i. N?i ?au trong lòng h? v?n không phai m?, tuy Elena luôn m?m c??i nh?ng trong lòng cô r?t ?au. Em trai cô vì không ch?u ??ng ???c n?i ?au nên ?âm ??u vào thu?c và say x?n. H? cùng s?ng v?i ng??i dì. Cu?c s?ng c?a Elena xoay tròn gi?a ng??i b?n thân Bonnie, ng??i b?n luôn c?nh tr?nh Caroline và ng??i b?n trai c? Matt. Cho t?i ngày ??u tiên c?a n?m h?c m?i, c? Elena l?n Bonnie ??u b? thu hút b?i m?t h?c sinh m?i bí ?n, Stefan. Tuy ch? vô tình g?p nhau l?n ??u tr??c phòng v? sinh nam nh?ng Elena và Stefan d?n tr? nên thân thi?t h?n c? tình b?n bè. Th?c ch?t, Stefan v?n luôn che d?u m?t ?i?u bí m?t, anh là Vampire (Ma Cà R?ng). Vào b?a ti?c ??u tiên dành cho n?m h?c m?i, Vicki, em gái Matt c?ng chính là ng??i Jeremy luôn theo ?u?i l?i b? t?n công. Khi bi?t ng??i t?n công Vicki là anh trai mình, Damon, Stefan ?ã r?t s? hãi vì Damon là m?t vampire chuyên hút máu ng??i. Anh ?i ??n ?âu là n?i ?ó có máu. Damon r?t m?u mô x?o quy?t, anh luôn dùng m?i th? ?o?n ?? b?t ??a em trai mình Stefan quay tr? l?i là m?t Ma Ca R?ng chính g?c.Anh phát hi?n ra Elena gi?ng nh? ng??i con gái mà Stefan yêu say ??m cách ?ây m?t th? k? và c?ng chính là ng??i anh mu?n chi?m ?o?t. M?t cu?c chi?n tranh, tranh ch?p x?y ra gi?a hai anh em Vampires, m?t bên ác m?t bên thi?n, tranh giành linh h?n c?a Elena, nh?ng ng??i b?n, gia ?ình và nh?ng dân c? Mystic Falls, Virginia. Cu?c chi?n s? di?n ra th? nào? K?t qu? ai th?ng ai thua? Li?u s?c m?nh tình yêu có th? v??t lên t?t c? không? 

Bình luận về phim