Ng??i Hobbit: ??i Chi?n V?i R?ng L?a The Hobbit: The Desolation Of Smaug (2013)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
8

Đạo diễn:
Peter Jackson

Diễn Viên:
McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Luke Evans

Quốc gia:
M?

Năm:
2013

Sản xuất: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), New Line Cinema, WingNut Films,

Thời lượng:
161 Pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Vi?n T??ng

Lượt xem:
628

Tags:
Ng??i Hobbit: ??i Chi?n V?i R?ng L?a vietsub, The Hobbit: The Desolation Of Smaug

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Ng??i Hobbit: ??i Chi?n V?i R?ng L?a The Hobbit: The Desolution of Smaug ti?p n?i câu chuy?n trong ph?n m?t, The Hobbit: An Unexpected Journey, vào n?m ngoái. B? phim ti?p t?c k? v? cu?c phiêu l?u c?a nhân v?t chính Bilbo Baggins và cu?c hành trình v?i phù th?y Gandalf cùng 13 ng??i lùn, d?n ??u b?i Thorin Oakenshield. H? mang nhi?m v? l?ch s? là ?i ?òi l?i Lonely Mountain và v??ng qu?c Ng??i lùn ?ã m?t c?a Erebor.         S?ng sót trong cu?c hành trình b?t ng?, c? ?oàn ?ã ?i v? phía ?ông. D?c ???ng h? g?p ph?i t?c ng??i hóa g?u Beorn và m?t ?àn nh?n kh?ng l? trong khu r?ng nguy hi?m ? Mirkwood. Sau khi thoát kh?i móng vu?t c?a các Wood-Elf, các ng??i lùn t?i th? tr?n Lake và cu?i cùng ??n ???c Lonely Mountain - n?i h? ph?i ??i m?t v?i nguy hi?m l?n nh?t là m?t sinh v?t ?áng s? h?n b?t k? ai, th? mà s? ki?m ch?ng không ch? lòng d?ng c?m mà th? thách c? gi?i h?n tình b?n c?a h? – R?ng Smaug.             V?i kinh phí s?n xu?t lên t?i 200 tri?u USD, The Hobbit: The Desolation of Smaug là m?t trong nh?ng bom t?n ng?n ti?n nh?t c?a Hollywood n?m nay. Phim v?n do ??o di?n Chúa Nh?n, Peter Jackson, th?c hi?n v?i k?ch b?n d?a trên b? ti?u thuy?t cùng tên c?a nhà v?n J. R. R. Tolkien. Ph?n m?t, The Hobbit: An Unexpected Journey, ?ã thu v? h?n m?t t? USD và ??ng th? t? trong danh sách phim ?n khách nh?t n?m ngoái.                     The Hobbit: The Desolation of Smaug ti?p t?c ???c chi?u v?i t?c ?? 48 hình/giây (bình th??ng là 24 hình/giây). T?c ?? chi?u các khuôn hình ???c ??y nhanh lên nên chuy?n ??ng nhân v?t c?ng t?ng lên ?? có s? t??ng thích, d?n ??n vi?c khán gi? có c?m giác nh? ?ang theo dõi camera hay ch?i game. Các nhân v?t chuy?n ??ng nhanh h?n, hình ?nh m?n h?n và nh?ng ??i c?nh ?em t?i c?m giác mãn nhãn h?n.  

Bình luận về phim