Ng?c 44 Inch 44 Inch Chest (7.4)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
2009

Đạo diễn:
Malcolm Venville

Diễn Viên:
Ray Winstone, Ian McShane, John Hurt, Tom Wilkinson, Stephen Dillane

Quốc gia:
M?

Năm:
7.4

Sản xuất: Image Entertainment,

Thời lượng:
95 Pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng,Phim Tm L,Phim T?i Ph?m

Lượt xem:
485

Tags:
Ng?c 44 Inch vietsub, 44 Inch Chest

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Ng?c 44 Inch Colin có m?t cô v? xinh ??p và ?áng t? hào. Nh?ng m?t ngày kia, ông c?m th?y mình b? xúc ph?m và tan v? khi phát hi?n cô có nhân tình và không còn chung th?y v?i mình n?a. Colin có nh?ng ng??i b?n t?t, h? s?n sàng làm t?t c? vì ông nên ?ã b?t gi? chàng thanh niên Pháp - nhân tình c?a Liz, v? Colin. H? c?m tù anh chàng ?? Colin có th? d?ng c?m khôi ph?c danh d? c?ng nh? tr? thù k? phá ho?i h?nh phúc gia ?ình mình. B?n ông ?ã t? ch?c m?t phiên tòa mà t?i ?ây m?i tâm tr?ng nh? cào xé trong thâm tâm Colin: t? ?au ??n, h?n thù, h?i h?n ??n th??ng h?i b?n thân. Cu?i cùng ?áp án nào cho bi k?ch tình yêu hôn nhân c?a gia ?ình ông! và s? ph?n chàng trai tr? kia s? ra sao?

Bình luận về phim