K ?c St Nhn Gapdong, Memories Of Murder (2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
9

Đạo diễn:
Jo Soo Won

Diễn Viên:
Yoon Sang Hyun, Sung Dong Il, Kim Min Jung, Lee Joon, Kim Ji Won

Quốc gia:
Hn Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: TVN,

Thời lượng:
20/20 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng,Phim Tm L

Lượt xem:
1862

Tags:
K ?c St Nhn vietsub, Gapdong, Memories Of Murder

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: K ?c St Nhn “Gap Dong” là b? phim hình s? v? vi?c ?i?u tra nghi ph?m gi?t ng??i hàng lo?t t?i Iltan. Phim xoay quanh nhân v?t trung tâm là thám t? Ha Moo Yeom và m?i quan h? ph?c t?p gi?a các nhân v?t liên quan ??n nghi ph?m chính ???c c?nh sát g?i là Gap Dong - nghi ph?m gây ra hàng lo?t v? gi?t ng??i vào 20 n?m v? tr??c.      N?u 20 n?m tr??c, nghi ph?m là ai v?n còn là m?t d?u h?i, thì nay, khi hi?u l?c c?a b?n án s?p k?t thúc, m?t lo?t các v? án t??ng t? l?i x?y ra khi?n nh?ng ng??i có liên quan l?i m?t l?n n?a t? ??t nghi v?n "Ph?i ch?ng "Gap Dong" ?ã xu?t hi?n tr? l?i?"      B? phim d?a trên nh?ng v? án có th?t di?n ra t? n?m 1986 ??n n?m 1991 t?i Hwaseong. 10 ph? n? b? c??ng hi?p và sát h?i dã man nh?ng hung th? là ai v?n còn là m?t bí ?n dù 20 n?m sau ?ó ?ã có nh?ng cu?c ?i?u tra liên t?c không ng?ng ngh? v?i s? tham gia c?a g?n m?t tri?u c?nh sát.      

Bình luận về phim