Kim Ph?n Th? Gia The Noble Family (2003)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
7.2

Đạo diễn:
L?u Qu?c Quy?n

Diễn Viên:
L?u Di?c Phi, Tr?n Khn, ??ng Khi?t

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2003

Sản xuất: CCTV,

Thời lượng:
3/40 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Tm L,Phim D S?

Lượt xem:
433

Tags:
Kim Ph?n Th? Gia vietsub, The Noble Family

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Kim Ph?n Th? Gia Phim ???c dàn d?ng theo nguyên tác c?a nhà v?n n?i ti?ng TQ Tr??ng H?n Th?y-tác ph?m "Kim ph?n th? gia". B? ti?u thuy?t 800 ngàn ch? này ph?n ánh n?n phân bi?t giai c?p, th?i th? r?i ren c?a xã h?i Th??ng H?i vào nh?ng n?m 20-30. Phim do ??o di?n L?u Qu?c Quy?n ch? ??o, th?c hi?n n?m 2002. 

Bình luận về phim