Khng Cn L?i Thot You Are All Surrounded (2014) VIETSUB (2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Lee Jung Sun

Diễn Viên:
Lee Seung Gi, Cha Seung Won, Go Ara, Oh Yoon Ah, Ahn Jae Hyun

Quốc gia:
Hn Qu?c

Năm:
2014

Thời lượng:
20 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Tnh C?m,Phim Tm L

Lượt xem:
493

Tags:
Khng Cn L?i Thot vietsub, You Are All Surrounded (2014) VIETSUB

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Khng Cn L?i Thot Lee Seung Gi trong vai Eun Dae Goo: Dae Goo l m?t ng??i c?c c?n nh?ng l?i r?t thng minh (IQ ??t m?c 150) v s? h?u m?t tr nh? siu phm. Anh mang trong mnh qu kh? ?au th??ng v? gia ?nh v nh?ng r?c r?i v?i chnh quy?n.Cha Seung Won trong vai Seo Pan Seok: V? th? l?nh nng tnh c?a ??i ?i?u tra phng ch?ng t?i ph?m. L m?t huy?n tho?i trong khu v?c, Pan Seok ???c bi?t ??n khi gi?i quy?t nh?ng v? n gay c?n nh?t v lun truy ?u?i nh?ng tn t?i ph?m kht ti?ng nh?t.Go Ara trong vai Eo Soo Sun: C?ng c?i v kin ??nh, Soo Sun ? n?p ??n t?i 5 l?n tr??c khi c ???c nh?n vo H?c vi?n c?nh st. C l ng??i con gi duy nh?t tham gia l?p h?c dnh cho cc tn binh.Oh Yoon Ah trong vai Kim Sa Kyung: Sa Kyung l m?t thm t? ngoan c??ng v?i cch k?t n ?anh thp, lun mang theo mnh m?c tiu m? ???ng cho cc n? c?nh st ???c lm vi?c trong khu v?c c?a c m khng b? phn bi?t ??i x?. C c?ng l v? c? c?a Pan Seok, v b? ?i ? ly hn ny b? p ph?i lm vi?c cng nhau khi c ???c chuy?n t?i s? c?nh st c?a anh ?y v?i c??ng v? l T? tr??ng m?i c?a ??i ?i?u tra m?t tch.Ahn Jae Hyun trong vai Park Tae Il: Tae Il l m?t chng trai b ?n, khng bao gi? ni v? b?n thn mnh, c b?n tnh r?t tr??ng thnh v th? thi. Anh v Dae Gu tr? thnh ??ch th? v tnh cch tri ng??c nh?ng l?i cng chung phong thi lm vi?c r?t chuyn nghi?p.

Bình luận về phim