K? Ho?ch B ?n Kung Fu Jungle (2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
8.6

Đạo diễn:
Teddy Chan

Diễn Viên:
Donnie Yen, Baoqiang Wang, Bing Bai

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: Beijing Silver Moon Productions, Emperor Motion Pictures, Heart & Soul Production,

Thời lượng:
100 pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t

Lượt xem:
96

Tags:
K? Ho?ch B ?n vietsub, Kung Fu Jungle

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: K? Ho?ch B ?n K? Ho?ch Bí ?n là m?t b? phim ?i?n ?nh hành ??ng võ thu?t bom t?n do Trung Qu?c s?n xu?t s? ra m?t khán gi? Vi?t Nam cu?i n?m 2014 này v?i s? tr? l?i c?a ngôi sao võ thu?t Chân T? ?an. N?i dung c?a b? phim xoay quanh A T?ng m?t c?nh sát c?c kì gi?i võ thu?t trong m?t l?n làm nhi?m v? ?ã vô ý ?ánh ch?t m?t ng??i, và bu?c anh ph?i vào tù. Tuy nhiên liên t?c nh?ng v? án thanh toán gi?t ng??i do m?t tên sát nhân c?c kì gi?i võ ngh? gây ra khi?n c?nh sát ph?i b?t l?c tr??c vi?c truy ?u?i c?ng nh? b?t h?n, m?t giao kèo ?ã ???c l?p ra A T?ng ?? ngh? giúp ?? ?? l?y công chu?c t?i. ?ây h?a h?n s? là b? phim hành ??ng ?áng xem trong n?m nay, các b?n hãy cùng nhau ?ón ch? nhé.

Bình luận về phim