John Wick: M?ng ??i M?ng John Wick (2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Chad Stahelski, David Leitch

Diễn Viên:
Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

Quốc gia:
M?

Năm:
2014

Sản xuất: 87Eleven, Company Films, DefyNite Films,

Thời lượng:
101 Pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng,Phim Hnh S?

Lượt xem:
1327

Tags:
John Wick: M?ng ??i M?ng vietsub, John Wick

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: John Wick: M?ng ??i M?ng Sau cái ch?t b?t ng? c?a ng??i v?, John Wick (Keanu Reeves ?óng) nh?n ???c món quà cu?i cùng t? cô là m?t chú chó nh? gi?ng beagle tên Daisy, và m?t l?i nh?n xin anh ??ng quên cách yêu th??ng. Nh?ng s? ?au bu?n c?a John b? gián ?o?n khi chi?c Boss Mustang 1969 c?a anh l?t vào t?m ng?m c?a tên côn ?? Iosef Tarasov (Alfie Allen).   Khi John t? ch?i bán chi?c xe, Iosef cùng v?i tay sai ??t nh?p vào nhà John và ?ánh c?p nó, làm anh b?t t?nh và gi?t ch?t Daisy. M?t cách vô tình, chúng ?ã ?ánh th?c m?t trong nh?ng sát th? tàn b?o nh?t c?a th? gi?i ng?m.   Quá trình tìm ki?m chi?c xe b? ?ánh c?p ?ã ??a John t?i m?t b? m?t khác c?a thành ph? New York, n?i mà nh?ng du khách ch?a bao gi? bi?t ??n, n?i t?n t?i m?t t? ch?c t?i ph?m siêu bí m?t, siêu th?c và c?ng là n?i John Wick t?ng là k? x?u xa nh?t.   Sau khi bi?t ???c k? gây h?n là con trai duy nh?t c?a ng??i c?ng tác c? - trùm t?i ph?m ng??i Nga Viggo Tarasov (Michael Nyqvist), John b?t ??u lên k? ho?ch tr? thù. Khi nghe ???c tin k? sát nhân huy?n tho?i ?ang truy ?u?i con mình, Viggo ??a ra m?t món ti?n th??ng hào phóng cho ng??i nào có th? b?t ???cJohn.   Cùng m?t ??i quân th?c th?, John m?t l?n n?a tr? thành c? máy gi?t ng??i tàn nh?n mà th? gi?i ng?m t?ng kinh s?, phát ??ng m?t cu?c chi?n ch?ng l?i Viggo và nh?ng chi?n binh c?a h?n. Cu?c chi?n này có th? s? là cái k?t cho c? ?ôi bên.   Câu chuy?n c?a John Wick ???c cho là có m?t ph?n khá gi?ng v?i cu?c ??i th?c c?a Keanu Reeves, khi anh t?ng m?t v? và con ch? trong vòng 4 tháng. D??ng nh? Keanu ?ã ?em theo nh?ng th?ng tr?m trong cu?c s?ng c?a mình qua vai di?n m?i nh?t.   Phim John Wick hi?n ???c ch?m 100/100 ?i?m trên trang Rotten Tomatoes, 72/100 trên trang Metascore và t?i 9,4/10 trên trang IMDB. Phim ra r?p t?i Vi?t Nam t? ngày 24/10.

Bình luận về phim