Gi?i C?u T??ng Gia (Thuy?t Minh) Saving General Yang (2013) Vietsub (2013)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
V? Nhn Thi

Diễn Viên:
Tr?nh Thi?u Thu, T? Phm, Tr?nh Y Ki?n, Vu Ba, Chu Du Dn, Lm Phong, Ng Tn

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2013

Thời lượng:
90 pht

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim V Thu?t

Lượt xem:
102

Tags:
Gi?i C?u T??ng Gia (Thuy?t Minh) vietsub, Saving General Yang (2013) Vietsub

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Gi?i C?u T??ng Gia (Thuy?t Minh) B? phim l b?n anh hng ca bi trng ca ng?i cng lao c?a trung li?t cng th?n D??ng gia t??ng thu?c T?ng tri?u trong cu?c chi?n kh?c li?t ch?ng l?i qun xm l??c Liu qu?c (th??ng ???c g?i l Khi?t ?an trong s? sch Trung Qu?c) t? ph??ng B?c ko xu?ng.D??i s? d?n d?t c?a D??ng Nghi?p ??i t??ng qun c?a D??ng gia - gia t?c h? D??ng ? tr? thnh l?c l??ng nng c?t b?o v? T?ng qu?c v th?n dn kh?i ch xm l??c c?a k? th hung hn. ??i t??ng qun D??ng Nghi?p cng v?i 7 ng??i con trai c?a ng l D??ng ??i Lang, Nh? Lang, Tam Lang, T? Lang, Ng? Lang, L?c Lang v Th?t Lang ? st cnh cng nhau chi?n ??u anh d?ng trong cc cu?c chi?n ch?ng l?i qun th. 7 chng thanh nin tr? v?i nh?ng tnh cch khc nhau nh?ng ??u c ti n?ng v lng d?ng c?m h?n ng??i ? cng h?p s?c l?i trong m?t cu?c chi?n h?t s?c gay go c li?t ?? gi?i c?u ph? thn.Trong su?t cu?c chi?n ch?ng qun Khi?t ?an dai d?ng ko di, D??ng t??ng qun ? ?nh b?i r?t nhi?u k? th xm l??c, v ?i?u ? ? khi?n ng c v s? k? th, nguy hi?m nh?t trong s? ? chnh l b? t?c Gia Lu?t. Tuy nhin, b? t?c ny c?ng ? b? qun c?a D??ng t??ng qun qut s?ch, v ng??i duy nh?t c?a b? t?c cn s?ng st l hong t? Gia Lu?t Nguyn.T?n m?t ch?ng ki?n ci ch?t c?a ng??i m? sau m?t c?n ?au tim, v? hong t? tr? tu?i ti ba c?a Khi?t ?an ? th? l s? tiu di?t D??ng t??ng qun v gia quy?n c?a ng ?? tr? th cho cha m? mnh.Trong lc ?, con trai c?a tn t? t??ng gian th?n bn n??c c?u vinh Phan Nhn M? l Phan Bo l?i r?t c tnh c?m v?i Si qu?n cha xinh ??p. Trong m?t cu?c ??u li ?i m ng??i chi?n th?ng s? ???c ?nh ??c cng cng cha, Phan Bo ? dng ??n nh?ng th? ?o?n hn h? ?? h? g?c ??i th?. V hnh vi x?u xa c?a h?n ? b? D??ng Din Chiu (D??ng L?c Lang) v D??ng Din T? (D??ng Th?t Lang) - 2 thnh vin t tu?i v non kinh nghi?m nh?t c?a D??ng gia pht hi?n ra. V trong cu?c ?u ?? ? h? ? v tnh gy ra ci ch?t c?a Phan Bo. T? t??ng Phan Nhn M? r?t t?c gi?n khi nghe tin d? v? con trai mnh. H?n ? tm m?i cch ?? bo th. Nhn c? h?i qun Khi?t ?an ko sang xm l??c, h?n ? xung phong lm nguyn soi d?n ?on qun ?i d?p lo?n. V ?? hon thnh k? ho?ch c?a mnh, Phan Nhn M? ? b? nhi?m D??ng lo cng th?n ch? huy ?on qun ?nh tr?n. Khi t??ng qun D??ng Nghi?p ??a qun t?i ch?n ??u Khi?t ?an, ?ng nh? d? don, Phan Nhn M? ch? mu?n ???c ch?ng ki?n c?nh D??ng lo t??ng qun b? mai ph?c v vy hm b?i qun Khi?t ?an man r?, cn h?n th h? l?nh lui qun, b? l?i v? cng th?n ?ang trong tnh c?nh mnh ??y th??ng tch v nguy c? ??i m?t v?i ci ch?t c?n k?. D??ng lo t??ng qun trong tnh c?nh s?c cng l?c ki?t ? c? g?ng thot kh?i vng vy c?a qun th v tm n?i ?n nu. Tuy v?y, tin d? v? vi?c b?i tr?n ? ???c nh?ng ng??i s?ng st truy?n v? D??ng ph?. V 7 ng??i con trai qu? c?m v anh d?ng c?a D??ng lo cng th?n ? s?n sng ln ???ng tm cch gi?i c?u cho thn ph?.

Bình luận về phim