??i Phong S? T? Once Upon A Time In The Old Bridge (2014)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
7

Đạo diễn:
Tr??ng Li

Diễn Viên:
Du H?o Minh, H?a Hon S?n, An Trinh Kinh, T??ng Kh?i

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: ?ang c?p nh?t,

Thời lượng:
102 Pht

Chất lượng:
SD

Thể loại:
Phim V Thu?t,Phim Th?n Tho?i

Lượt xem:
503

Tags:
??i Phong S? T? vietsub, Once Upon A Time In The Old Bridge

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: ??i Phong S? T? Choe Hyo Jeong, m?t cô gái Hàn Qu?c xa xôi v?n d?m ch?y ??n Tri?u D??ng, Qu?ng Tây ?? tìm v?t ch?ng t? th?i t? tiên c?a mình lúc t? Hàn Qu?c ??n ??i T?ng m?u sinh ki?m s?ng có ch?u ?n hu? c?a ??i Phong s? t?, k?t qu? cô ?ã vén m?t b?c màn ph?i b?i ngàn n?m c?a m?t v? k? án. 900 n?m tr??c th?i B?c T?ng, ??i Phong hòa th??ng hành thi?n xây c?u, nh?ng vi?c nh?ng b?n nh?c liên t?c xu?t hi?n trên t??ng cùng v?i vi?c m?t quý t?c ng??i Hàn Qu?c và cô gái n?i thanh lâu b? nhà quan b?t có quan h? gì ? ?ây? Trong chuy?n này có ??n 5,6 ng??i ?ã ch?t, ?n khu?t phía sau là gì? Câu chuy?n v? m?t truy?n kì d?n ???c m? ra.

Bình luận về phim