C?u Th? Healer (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
8

Đạo diễn:
Lee Jung Sub, Kim Jin Woo

Diễn Viên:
Ji Chang Wook, Yoo Ji Tae, Park Min Young, Do Ji Won

Quốc gia:
Hn Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: KBS,

Thời lượng:
4/20 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hnh ??ng,Phim Tnh C?m,Phim Hi H??c

Lượt xem:
431

Tags:
C?u Th? vietsub, Healer

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: C?u Th? Phim C?u Th? - “Healer” là m?t b? phim thu?c th? h? con cháu c?a “Hourglass” ???c vi?t b?i biên k?ch Song Ji Na. M?t câu chuy?n nói v? nh?ng ng??i tr? tu?i v?n s?ng tách bi?t v?i nh?ng v?n ?? g?i là chính tr? hay xã h?i nh?ng cu?i cùng c?ng ph?i ??ng lên ?? ??i m?t v?i cái th? gi?i bu?n t? mà các b?c cha m? ?ã ?? l?i cho h?. B? phim ???c vi?t k?ch b?n b?i Song Ji Na và ??o di?n b?i Lee Jung Sup, nh?ng ng??i mà ???c d? ?oán n?u k?t h?p l?i thì s? t?o nên t? l? ng??i xem trung bình là 115.3%. Chú thích: "Hourglass" là m?t b? phim truy?n hình n?i ti?ng n?m 1995, b? phim là m?t s? pha tr?n gi?a chính tr?, tình c?m, hành ??ng, cùng v?i di?n xu?t tuy?t v?i, và nó ?ã tr? thành m?t trong nh?ng b? phim có t? l? xem ?ài cao nh?t l?ch s? truy?n hình Hàn Qu?c 64.5%.

Bình luận về phim