Cung Tm K? Beyond The Realm Of Conscience (2009)

Trạng thái:
0

Điểm IMDb:
0

Đạo diễn:
Fong Chun Chiu

Diễn Viên:
Xa Thi M?n, D??ng Di, Tr?n Ho, Tr?nh Gia D?nh

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2009

Thời lượng:
33/33 t?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Tnh C?m,Phim V Thu?t

Lượt xem:
1356

Tags:
Cung Tm K? vietsub, Beyond The Realm Of Conscience

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Cung Tm K? Trung tâm quy?n l?c cao nh?t c?a t?ng qu?n n?i v? h?u cung ??i ???ng chính là C?c Th??ng Cung, th?ng lãnh 4 phòng: Ti Trân Phòng (lo chuy?n trang s?c), Ti Ch? Phòng (ph?c s?c), Ti Thi?n Phòng (?n u?ng) và Ti Thi?t Phòng (bày bi?n). L?u Tam H?o (Xa Thi M?n) và Diêu Kim Linh ( D??ng Di ) t? nh? ?ã ???c ??a vào cung làm nô tì h?c vi?c, c? hai ??u thông minh lanh l?i, ??c bi?t là Tam H?o, tính tình hi?n h?u, ???c Ti Trân Nguy?n Thúy Vân (Quan Cúc Anh) và Ti Ch? Chung Tuy?t Hà (M? Tuy?t) h?t m?c yêu th??ng, ai c?ng mu?n thu nh?n cô, cu?i cùng Tam H?o tr? thành nguyên nhân khi?n hai ng??i h? tranh giành k?ch li?t.      Tam H?o luôn tuân th? di hu?n c?a m? làm vi?c t?t, nói l?i hay, có lòng thi?n, s?ng chân thành l??ng thi?n gi?a ch?n thâm cung tranh giành ??u ?á kh?c li?t. Ng??c v?i Tam H?o, Kim Linh l?i là ng??i t? t? t? l?i, vì mu?n tr? thành phi t?n s?n sàng b?t ch?p th? ?o?n. Tam H?o v?n có tình c?m v?i ti?n s? Cao Hi?n D??ng (Tr?nh Gia D?nh), nh?ng khi bi?t ng??i hoàng ?? Lý Di (Tr?n Hào) yêu th??ng nh?t chính là Tam H?o, Kim Linh n?y lòng ?? k?, vì mu?n b?o v? ngôi v? hoàng phi, s?n sàng vu oan Tam H?o gi?t h?i thái h?u, nh?m ??y cô vào ch? ch?t      Th? nh?ng, m?u k? thâm sâu c? nào, c?ng s? có lúc tính sai, th? ?o?n tàn b?o c? nào, c?ng s? có ch? s? h?

Bình luận về phim