B? ?i ! Mnh ?i ?u Th? Ph?n 2 Dad, Where Are You Going? Season 2 (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
7.8

Đạo diễn:
?ang c?p nh?t

Diễn Viên:
Sung Dong Il, Kim Sung Joo, Kim Jin Pyo, Yoon Min Soo, Ryu Jin

Quốc gia:
Hn Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: MBC,

Thời lượng:
42/50 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Hi H??c

Lượt xem:
1768

Tags:
B? ?i ! Mnh ?i ?u Th? Ph?n 2 vietsub, Dad, Where Are You Going? Season 2

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: B? ?i ! Mnh ?i ?u Th? Ph?n 2 "B? ?i ! Mình ?i ?âu Th? Ph?n 2" s? ti?p n?i  B? ?i ! Mình ?i ?âu Th? ph?n 1: là m?t ch??ng trình truy?n hình th?c t?, trong ?ó nh?ng ng??i cha n?i ti?ng cùng con mình th?c hi?n các chuy?n ?i ??n kh?p các ??a ?i?m ? Hàn Qu?c. Thông qua các chuy?n ?i này, nh?ng ng??i cha n?i ti?ng và các con mình s? có c? h?i hi?u và thân thi?t v?i nhau h?n.?ài phát sóng: MBCTh?i gian phát sóng: 17h Ch? Nh?t hàng tu?nGi?i thi?u: Chuy?n du l?ch v? các vùng quê ch? có b? và các con

Bình luận về phim