Bn Nhau Tr?n ??i You Are My Sunshine (2014)

Trạng thái:
Ch?a Hon Thnh

Điểm IMDb:
8.3

Đạo diễn:
L?u Tu?n Ki?t

Diễn Viên:
Chung Hn L??ng - H D? Thm, ???ng Yn - Tri?u M?c Snh,

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2014

Sản xuất: K?ch kh?c ,

Thời lượng:
30 T?p

Chất lượng:
Trailer

Thể loại:
Phim Tnh C?m

Lượt xem:
670

Tags:
Bn Nhau Tr?n ??i vietsub, You Are My Sunshine

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: Bn Nhau Tr?n ??i "Bên Nhau Tr?n ??i - You Are My Sunshine" b?t ??u ???c ??ng t?i l?n ??u trên m?ng vào tháng 9 n?m 2003, cho ??n nay, Bên Nhau Tr?n ??i v?n là b? truy?n ngôn tình kinh ?i?n và ???c yêu thích nh?t c?a nhà v?n C? M?n. Trong su?t th?i gian ?ó, Bên Nhau Tr?n ??i ?ã tái b?n t?ng c?ng 52 l?n, và có 3 n?m liên ti?p ??ng ??u b?ng x?p h?ng doanh s? bán sách v?n h?c tr? c?a trang dangdang (nhà cung c?p sách ti?ng Hoa qua m?ng l?n nh?t th? gi?i). Sau h?n n?a n?m ròng rã casting, cu?i cùng sáng nay, d? án chuy?n th? cu?n ngôn tình kinh ?i?n này c?ng ?ã l?n ??u công b? v?i báo gi?i danh tính 2 di?n viên ch? ch?t. Tên ti?ng Anh chính th?c c?a b? phim c?ng ?ã ???c xác ??nh là You Are My Sunshine.    

Bình luận về phim