B?n ?? H?nh Phc Autumns Concerto (2013)

Trạng thái:
Hon Thnh

Điểm IMDb:
8.4

Đạo diễn:
Thenw Young Bar

Diễn Viên:
Ady An, Chris Wu, Fu Pei Ci, Mu ChengVan, Tiffany Xu, ..

Quốc gia:
Trung Qu?c

Năm:
2013

Sản xuất: Taiwan Television (TTV),

Thời lượng:
21/21 T?p

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Phim Tnh C?m,Phim Tm L

Lượt xem:
312

Tags:
B?n ?? H?nh Phc vietsub, Autumns Concerto

Đánh giá Lượt Xem Phim

Phim này chưa có lượt bình chọn nào!

Trailer Phim

Nội dung phim

Bạn Đang Xem Phim: B?n ?? H?nh Phc Nh?m Quang Hy, anh sinh viên tr??ng lu?t d??ng d??ng t? ??c, d??ng nh? có cu?c s?ng r?t hoàn h?o. Anh là ng??i th?a k? ??c nh?t c?a m?t gia t?c kinh doanh l?n và là m?t tay ch?i khúc côn c?u trên b?ng xu?t s?c. Nh?ng, cu?c s?ng c?a anh vây quanh b?i s? cô ??c, thi?u v?ng ti?ng c??i và thi?u c? ??ng l?c ph?n ??u. R?i anh g?p L??ng M? Tranh, cô gái bán c?m ? c?n tin tr??ng ??i h?c. Dù m? côi ngay lúc còn nh?, M? Tranh v?n tràn ??y ngh? l?c s?ng, b? l?i quá kh? sau l?ng. M?t trò cá ?? ?ã ??a ??y hai ng??i ??n v?i nhau và d?n d?n Quang Hy thay ??i khi M? Tranh d?y cho anh cách s?ng cho ?i ?? nh?n l?i. Và r?i, Quang Hy ??t ng?t ph?i ch?u c?n ph?u thu?t não, và khi?n anh m?t trí nh?. M? c?a anh c?u xin M? Tranh r?i kh?i anh và cô không còn l?a ch?n nào khác. Khi ?ó, cô bi?t mình ?ã mang gi?t máu c?a Quang Hy. 6 n?m trôi qua. M? Tranh s?ng l?ng l? v?i c?u con trai nh? ? m?t vùng ngo?i ô, còn Quang Hy tr? thành m?t lu?t gia có tên tu?i và ?ính hôn v?i Hà D? Xuy?n, bác s? xinh ??p và nhân h?u ?ã ch?m sóc cho anh k? t? sau ca ph?u thu?t. M?t giai ?i?u piano quen thu?c tình c? ???c t?u lên, làm nhói ?au trái tim c?a Quang Hy khi anh h?i t??ng v? nh?ng h?i ?c ??p v?i M? Tranh. Sau 6 n?m, li?u hai ng??i có ??n ???c v?i nhau? H?nh phúc, b?n ?? nào ta s? d?ng chân?

Bình luận về phim