{film.NAME}

Tên khai sinh: Tr??ng V? Ki?n

Tên Khác: Cheung Wai Kin

Ngày sinh: 8.2.1965

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.72m

Vai diễn đáng chú ý: Vi Ti?u B?o trong Ti?u B?o v Khang Hy, Ph??ng Th? Ng?c trong Thi?u Nin Ph??ng Th? Ng?c

Tr??ng V? Ki?n l m?t di?n vin n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kng v? th? lo?i phim hi h??c. Tr??ng V? Ki?n sinh ngy 8 thng 2 n?m 1965 t?i thnh ph? Th??ng H?i, anh ta t? nh? ? tr?i qua m?t tu?i th? khng h? m ??m v h?nh phc nh? b?o ??a tr? cng l?a khc, anh sinh ra trong m?t gia ?nh ngho kh, cha anh sau khi c m?t vi ng??i con v?i m? anh th b? gia ?nh,b? con ci ?i theo hnh bng c?a m?t ng??i ph? n? khc, v th? m Tr??ng V? Ki?n ? ph?i t? ki?m s?ng t? khi cn r?t nh?,va anh ta hi?u ra m?t ?i?u l khng m?t ai lo cho mnh b?ng t? lo l?ng cho b?n thn, anh ph?i ?i lm t? sng cho t?i g?n khuya m?i v? nh, anh c? g?ng lm vi?c th?t nhi?u ?? c ti?n trang tr?i cu?c s?ng v nui n?ng ng??i m? c?a mnh.V? Ki?n tuy ngho kh nh?ng anh l?i c n?ng khi?u ca ht b?m sinh, ?? v??n ln trong cu?c s?ng anh ? lm li?u m?t phen ?? ghi danh vo cu?c thi tm ki?m ca s? khng chuyn tri?n v?ng v anh ? xu?t s?c ginh gi?i th??ng c?a ch??ng trnh.
C?ng t? ?y,cu?c ??i c?a V? Ki?n ? b??c sang m?t trang khc, m?t cu?c s?ng c?a ngh? s?, gi bi?t nh?ng ngy lao ??ng chn tay m?t nh?c. Nh?ng v?n s? kh?i ??u nan, V? Ki?n ? c b??c kh?i ??u khng m?y hon h?o khi trong 6 n?m tr?i s? nghi?p ca ht c?a anh khng tin tri?n l bao, cho t?i m?t ngy anh gi t? qu nh v sang ?i Loan t? nh?ng l?i m?i ?ng phim c?a nh?ng ??o di?n ? ?y, v danh hi?u ngi sao ?i?n ?nh c?a V? Ki?n ???c kh?i ??u t? vng ??t x? ?i ny.
V? Ki?n r?t thnh cng trong ngh? nghi?p nh?ng anh l?n ??n trong tnh duyn khi trong qu kh? anh ? dang d? cu?c tnh v?i hai ng??i ph? n?,c l? v th?i gian anh dnh cho cng vi?c l qu nhi?u. Tuy nhin m?t n?a c?a anh ? xu?t hi?n,? l Tr??ng Ty m?t n? di?n vin ?i?n ?nh c?ng kh n?i ti?ng.Hai ng??i ? t? ch?c ?m c??i vo n?m 2009.