{film.NAME}

Tên khai sinh: Tri?u Vy

Tên Khác: Vicki Zhao

Ngày sinh: 12.03.1976

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.65m

Vai diễn đáng chú ý: Ti?u Y?n T? trong phim Hon Chu Cch Cch

Tri?u Vi v?a l m?t di?n vin v?a l m?t ca s? nh?c Pop c?a Trung Qu?c. C ???c bi?t ??n nhi?u nh?t trong phim Hon Chu Cch Cch. C sinh ngy 12 thng 3 n?m 1976.Tri?u Vi v?n d?n d? khng m?c c? t? nh?. Tri?u Vi ? tham gia v thi ?? vo tr??ng h?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh v t?t nghi?p n?m 2000. N?m 1995 khi cn h?c c?p 3 c ? tham gia b? phim truy?n hnh ?? tin m?c d ch? l m?t vai ph? nh?ng c v?n c? g?ng. ??n n?m 1998 Tri?u Vi ? ???c n? v?n s? Qu?nh Dao ?? m?t t?i. Nh?n th?y Tri?u Vi l m?t c gi thng minh v b ? giao vai chnh trong phim Hon Chu Cch Cach cho Tri?u Vi. V ? c?ng l b??c ngo?c l?n trong ??i Tri?u Vi, nh? b? phim ? ? ??a tn tu?i c?a c n?i ti?ng cng nh?ng di?n vin khc nh? Lm Tm Nh?, T H?u B?ng....N?m 1999 Tri?u Vi tr? thnh n? di?n vi?n tr? tu?i nh?t ???c nh?n gi?i Kim K cho di?n vin chnh xu?t s?c nh?t v c c?ng xu?t b?n nh?ng album cho ring mnh. N?m 2001 c ? c nh?ng b??c ti?n v??t b?t, thay v ?ng nh?ng vai vui v? ho?t bt c ? b?c pha thay ??i tnh cch b?ng nh?ng vai di?n ?m ??m, c?c kh?. Khng d?ng l?i ? ? Tri?u Vi cn c nh?ng b??c ti?n xa h?n ?? l?i ?n t??ng su s?c h?n trong lng khn gi?.N?m 2005, Tri?u Vi tham gia k thi tuy?n nghin c?u sinh cho hai chuyn ngnh ??o di?n v di?n vin t?i H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh v c d?t ???c ?i?m s? r?t ?n t??ng. M?c d r?t b?n r?n v?i ngnh di?n vin nh?ng Tr?u Vi c?ng khng qun lng nghi?p ca ht c?a mnh.Tri?u Vi ? ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng m nh?c. N?m 1999, Tri?u Vi gia nh?p lng m nh?c v cho ra album d?u tin mang tn Ti?u Y?n T?, trong ? bao g?m nhi?u bi ht trong phim Hon Chu Cch Cch. Cng n?m, album th? hai i Tnh ??i Ma Ch ???c xu?t b?n. N?m 2001, v cn r?t nhi?u album khc. Tri?u Vi t?ng b??c ti?n ln kh?ng ??nh tn tu?i c?a mnh, khng thua km ?n anh ?n ch? n?i ti?ng khc. N?m 2007, Tri?u Vi l?i c d?p th?c hi?n gi?c m? v hi?p, m?t th? lo?i m c ? kh thnh cng. N?m 2007, c tham gia phim ?i?n ?nh Xch Bch v?i ngu?n kinh ph l?n nh?t l?ch s? Hoa Ng? h?n 80 tri?u USD, do tr? s? ?i?n ?nh Hollywood lin th? v?i T?p ?on ?i?n ?nh Trung Qu?c, t?p ?on Anh hong H?ng Kng v x nghi?p phim T? C?m Thnh B?c Kinh, t?p ?on truy?n thng Thnh ? cng b? v?n ??u t?. Phim quy t? hng lo?t ngi sao tn tu?i nh?: Tri?u Vi, L??ng Tri?u V?. Lm Ch Linh,... Phim hi?n ?ang gy xn xao t?i Trung Qu?c...