{film.NAME}

Tên khai sinh: Tri?u V?n Trc

Tên Khác: Vincent Zhao

Ngày sinh: 10.4.1972

Nơi sinh: Cp Nh? Tn

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Hong Phi H?ng trong seires Hong Phi H?ng

Tri?u V?n Trc sinh ngy 10 thng 4 n?m 1972 ? Cp Nh? Tn, m?t thnh ph? c?a Trung Hoa. Tri?u V?n Trc sinh ra v l?n ln trong m?t gia ?nh c truy?n th?ng v h?c, cha c?a anh l m?t v s? ti n?ng, v v?y m Tri?u V?n Trc t? nh? ? h??ng ??n con ???ng v h?c.

Tri?u V?n Trc ? t?ng ??n h?c v ? trong l v thi?u lm t? ?? h?c v cng trong m?t th?i gian di, sau ? anh c?ng t?ng h?c v cng v?i s? ph? Ng Bng, anh c?ng l su huynh ?? ??ng mn v?i L Lin Ki?t, Chung T? ??n v Ng Kinh. N?m Tri?u V?n Trc ln 17 tu?i, con ???ng ?i?n ?nh c?a anh b?t ??u khi nh lm phim m?i anh tham gia ?ng b? phim Hong Phi H?ng,v c? 4 ph?n Hong Phi H?ng anh ??u th? hi?n nhn v?t h?t s?c xu?t s?c qua cc bi v cng ??p m?t v th? hi?n ???c tnh c?m c?a nhn v?t.Sau ? anh ti?p t?c tham gia v g?t hi thnh cng v?i cc vai di?n trong phim Thanh X B?ch X, T Kh?t Nhi,Ho?c Nguyn Gip,Th?t Ki?m H? Thin S?n...Nh?ng vai di?n ? ? ?em l?i cho Tri?u V?n Trc danh hi?u ngi sao v thu?t, snh ngang v?i nh?ng di?n vin n?i ti?ng nh? Thnh Long, Chung T? ??n, L Li Ki?t...Vo thng 6 n?m 2006, Tri?u V?n Trc cng Tr??ng ?an L? t? ch?c hn l? k?t thnh v? ch?ng, sau ? vo thng 9 n?m 2007, v? c?a anh h? sinh ??a con ??u lng,? l m?t c cng cha,???c ??t tn l Tri?u T? D??ng. Ngoi ra anh c?ng c m?t ng??i con trai v?i m?t ng??i ph? n? khc,c?u b tn l Tri?u Nguyn ??t sinh n?m 2002.

Tri?u V?n Trc tr??c ?y c?ng c ??nh n?i nghi?p cha c?a anh khi quy?t ??nh lm m?t v s?, nh?ng v l?ch trnh ?ng phim qu b?n r?n nn anh ? khng ti?p t?c con ???ng d?y v n?a, ba thng sau khi lm m?t v s?, anh ? gi t? cng vi?c ny v g?n k?t v?i n?n ?i?n ?nh cho ??n hm nay.