{film.NAME}

Tên khai sinh: Tr?n H?o Dn

Tên Khác: Benny Chan

Ngày sinh: 7.10.1969

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: ?on D? trong phim Thin Long Bt B?, Tn Ng? Khng trong phim Ty Du K II, L Na Tra trong phim ?t K? Tr? V??ng

Tr?n H?o Dn l nam di?n vin H?ng Kng v c?ng l m?t ca s? n?i ti?ng. Tr?n H?o Dn sinh ngy 7 thng 10 n?m 1969, Anh c m?t tnh cch l?c quan, vui v?, yu ??i v c?ng r?t l??i. N?m 1992 anh ???c m?i tham gia cc show qu?ng co v anh b?t ??u kh?i nghi?p t? ? v c?ng n?m ? anh nh?n ???c gi?i th??ng Nam Di?n Vin Xu?t S?c nh?t. N?m 1996 anh ???c hng TVB m?i v? ?ng phim, vai di?n ??u tin c?a anh t?i TVB l vai ?on D? trong hin Long Bt B? n?m 1997. Vai di?n ny r?t thnh cng ? gip anh ?i ln v tr? nn n?i ti?ng kh?p Chu v ti?p sau ? l nh?ng phim do hng TVB s?n Xu?t ngoi ?on D? trong phim Thin Long Bt B? cn c Tn Ng? Khng trong phim Ty Du K II, L Na Tra trong phim ?t K? Tr? V??ng, N?p Lan Dung Nh??c trong phim Yn Hoa tam nguy?t...Nh?ng ??n n?m 2002 Tr?n H?o Dn quy?t ??nh sang ?i Loan, Trung Qu?c t? b? hng phim TVB. V?i tn tu?i c?a anh, Tr?n H?o Dn nhanh chng pht tri?n s? nghi?p c?a mnh v?i nh?ng vai di?n khc h?n khi anh ? TVB. V Tr?n H?o Dn c?ng x61p th? 4 trong s? nh?ng di?n vin ???c yu thch nh?t ? Trung Qu?c. T?i Trung Qu?c, sau khi Thin long bt b?, Ngn Th?, Chuy?n tnh trn m?ng, Trang C? Cng cha cng chi?u tn tu?i c?a Tr?n H?o Dn c khi qua m?t c? hai ngi sao C? Thin L?c v L?u ??c Hoa.Bi ht n?i ti?ng nh?t c?a Tr?n H?o Dn l bi ht "Tr?n m?t k? ni?m" ch? ?? c?a b? phim Ty Du K II. Anh c?ng ht ch? ?? cho cc phim Cn long h? Giang Nam, Truy?n thuy?t ng??i v r?ng, Chu?t b?c, ??c K? Tr? v??ng... N?m 1999, bi ht Pokemon c?a anh ? ginh ???c nhi?u gi?i th??ng.Vo cu?i n?m 2005, v?i ca khc Bi?n tnh mnh mng trch t? album cng tn, Tr?n H?o Dn ? ?nh b?i L Kh?c C?n, C? C? C?, V??ng L?c Honh v cc ngh? s? ti n?ng khc ?? ginh gi?i "Nam ca s? xu?t s?c nh?t khu v?c H?ng Kng v ?i Loan" v "Best Song Overseas". H?n n?a, ca khc cn ?o?t gi?i "Top 10 ca khc hay nh?t" v "Highest Broadcasted Frequency in KTV".