{film.NAME}

Tên khai sinh: Minh ??o

Tên Khác: Lm Tri?u Ch??ng

Ngày sinh: 26-02-1980

Nơi sinh: Taiwan

Chiều cao: 1.80 cm

Vai diễn đáng chú ý: Hong t? ?ch

Minh ??o kh?i nghi?p v?i t? cch m?t ng??i m?u. Sau ?, anh tham gia ch? tr m?t ch??ng trnh v?n ha gio d?c n?i ti?ng tn "Vua m?o hi?m" (The King of Adventure). Minh ??o tham gia di?n xu?t trong nhi?u MV ca nh?c v sau ? tham gia phim o c??i. Nh?ng b? phim thnh cng nh?t c?a Minh ??o l Hong t? ?ch. Minh ??o c?ng l thnh vin c?a nhm nh?c nam 183Club, nhm ? pht hnh album nh?c phim Hong t? ?ch v album M?t chi?c d.
Anh ? t?ng b? li?t hai chn sau m?t c?n s?t ?i v ??ng ch? nh? vo chn s?t v nh? anh cng Nh ngho ! V mu?n ch?a tr? cho ??a con t trong nh nn ba m? anh ? m??n n? tnh ???c 5 tri?u ??i t? .. V nh g?n khu ch?, Gia ?nh bun bn c kh . V khng mu?n ba m? c?c kh? nh? v?y !!Anh c? g?ng t?p ?i b?ng n?n v chn s?t !!! Cu?i cung quy?t tm c?ng thnh anh ?i l?i bnh th??ng ( Cho ??n by gi? t ai bi?t r?ng anh chng cao 1m80 ny ? t?ng li?t c? ) sau khi ?i l?i ???c ! <> Anh v anh trai xin m? cho ra ch? bn cng m? M? ??ng cho hai anh em ra bn nh?ng ph?i c gi? h?c hnh ?ng hon !!! Ko cho con l? l qun lng vi?c h?c . - ??n n?m anh 20, anh quy?t ??nh m?t b??c ln my . Anh xin vo cng ty Jungiery Star, Cng vi?c ??u tin c?a anh l Mc ch? tr ti?t m?c Vua M?o Hi?m, Anh ???c ?i kh?p chu l?c, M?i chu l?c anh ??n 12 ??t n??c, V anh ? ??n VN Sau khi hon thnh c?ng vi?c ny, anh k h?p ??ng phim o C??i, nh?ng khng ph?i vai DV chnh, nh?ng anh ? c? g?ng h?t s?c cho khn gi? xem ?i c lng tin n?i anh R?i anh ???c ch?n vo vai nam chnh trong phim Hong T? Bi?n Thnh ?ch . T? ? tn tu?i anh n?i ln v ???c m?i ng??i bi?t ??n .. T? t?, nh?ng vai di?n nam chnh anh ?u hon thnh v r?t ???c m?i ng??i yu thix .