{film.NAME}

Tên khai sinh: C? Thin L?c

Tên Khác: Louis Koo

Ngày sinh: 21.10.1970

Nơi sinh: H?ng Kng

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: D??ng Qu trong Th?n ?iu ??i Hi?p phin b?n 1996, T? Phi trong H? S? Trinh St 4

C? Thin L?c l m?t di?n vin kim ca s? c?a ?i?n ?nh H?ng Kng,anh sinh ngy 21 thng 10 n?m 1970 t?i H?ng Kng.C? Thin L?c sinh ra trong m?t gia ?nh ngho kh,cha m? khng quan tm anh sinh ra h? h?ng v su?t ngy ch?i v?i ?m b?n khng ra g.Sau ? trong m?t l?n ng??i m C? Thin L?c xem nh? anh em ph?m t?i tr?m c?p,anh ? nh?n t?i thay v ph?i ch?u n ph?t trong nh t.Sau ny anh ra t v hi?u ???c nh?ng sai l?m tr??c kia nn anh quy?t tm lm l?i cu?c ??i v khng ng?ng ph?n ??u.C? Thin L?c lm t?t c? nh?ng ngh? nhgi?p l??ng thi?n c th? ki?m ra ti?n nh? b?i bn,ph?c v? v nh?ng vi?c lao ??ng ph? thng.Sau ? C? Thin L?c nh?n ???c m?t l?i m?i lm cng vi?c ng??i m?u nam cho nh?ng MV Karaoke nh? vo v? b? ngoi kh ?i?n trai c?a mnh.Anh d?n d?n b??c vo con ???ng ?i?n ?nh,v b??c ngo?t c?a cu?c ??i anh l khi TVB k h?p ??ng v?i anh vo n?m 1993,v sau ? l tc ph?m Th?n ?iu ??i Hi?p ra ??i vo n?m 1996,khi ? anh vo vai nam chnh D??ng Qu.B? phim thnh cng r?c r? v ??a tn tu?i c?a C? Thin L?c ??n v?i cng chng.ANh ti?p t?c n? l?c ph?n ??u cho s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mnh.Sau nh?ng thnh cng lin ti?p,anh ? b?t ??u thay ??i hnh t??ng,t? chng D??ng Qu v?i mu da tr?ng,m?t thn hnh cng t? th anh b?t ??u t?p t? v ph?i n?ng lm cho da anh c mu rm n?ng cng v?i m?t thn hnh l?c l??ng cn ??i,m?t phong thi l?nh lng trong cc b? phim ? lm cc fan n? ngy ng?t v anh.V s? l??ng fan c?a C? Thin L?c ngy m?t t?ng chng m?t snh ngang v?i L?u ??c Hoa.C? Thin L?c l m?t di?n vin ?a n?ng,anh c th? tham gia t?t c? cc th? lo?i vai di?n t? phim ma cho ??n phim chnh truy?n ho?c phim hi.G?n ?y anh cn l?n sn sang th? tr??ng m nh?c v cho ra ??i nh?ng bi ht hay,kh?ng ??nh ti n?ng c?a anh t? ?i?n ?nh cho t?i m nh?c.