{film.NAME}

Tên khai sinh: Akiho Yoshizawa

Tên Khác: Akiho Yoshizawa

Ngày sinh: Ch?a C?

Nơi sinh: Nh?t B?n

Chiều cao: Ch?a C?p Nh?t

Vai diễn đáng chú ý: Ch?a C?p Nh?t

Akiho Yoshizawa ???c coi l m?t trong nh?ng M? nhn c thn hnh b?c l?a nh?t t?i x? s? Hoa anh ?o. Sau ?y chng ta s? cng chim ng??ng nh?ng hnh ?nh m?i nh?t c?a c